BIOGRAPHY

Anwar Kamilievitch Abdoullaev werd geboren in 1952 te Tjoeama, een dorpje in de provincie Andigan in het Oosten van Oezbekistan. Zijn Kinderjaren bracht hij daar door bij en met zijn moeder en grootmoeder. Vader had het gezin reeds vroeg verlaten. Zijn jongelingsjaren beleefde hij bij een tante in het naburige Nefteprom, een klein oliestadje waar hij de middelbare school bezocht en met goed gevolg afsloot. Deze drie vrouwen hebben een uitwisbare stempel gedrukt op de jonge Anwar en spelen nog steeds een grote rol in zijn leven en werk. We mogen dit afleiden uit de vele, ietwat nostalgische en vaak idealiserende voorstellingen van vrouwen op zijn werken, die herinneringen oproepen aan deze drie mensen. 

In 1969 begon Anwar als 17-jarige aan zijn opleiding aan de Staatskunstschool van Oezbekistan in de hoofdstad Tasjkent. Hier maakte hij naar eigen zeggen vrijwel uitsluitend kennis met "klassieke" kunstrichtingen en werkwijzen.

In 1972 werd zijn eerste kunstenaarsopleiding onderbroken door de militaire dienst, In 1974 keerde Anwar daarheen terug en sloot in 1976 met goed gevolg zijn studie aan de Staatskunstschool af. Het laatste jaar van deze opleiding was professor Galina Mordvintseva zijn hoofddocent en zijn zeer gewaardeerde mentrix en inspiratrice.  

 

 


Op grond van aanbevelingen en lobby-activiteiten van vrienden en bewonderaars van de jonge kunstenaar verwierf Abdoullaev met veel moeite en inspanning in 1976 een beurs voor een studieplaats aan de beroemde Soerikov Kunstacademie in Moskou, ofschoon de twee voor Oezbekistan gereserveerde plaatsen al vergeven waren. Hier studeerde Abdoullaev van 1976 tot 1982. Daar ontwikkelde hij zijn tekenvaardigheid tot wat die nu is, zijn fijnzinnige gevoel voor kleur, voor compositie en voor frescotechnieken.  

Na de voltooiing van zijn studie aan de Academie in Moskou werd Anwar voor twee jaar benoemd aan de Theater- en Kunstacademie van Tasjkent waar hij Monumentale Kunst doceerde en op deze wijze de verplichte restitutie aan de Sovjetstaat leverde voor de studiemogelijkheden die deze hem tot dan toe geboden had. In 1983 kreeg hij hier zijn eerste grote opdracht: een monumentale muurschildering in fresco in de kantine van een textielfabriek in Tasjkent. Dit werkstuk vormde de basis voor verdere opdrachten en voor zijn werkzaamheden als zelfstandige kunstenaar. 

In militaire dienst, 1972
In militaire dienst, 1972

Anwar Abdoullaev samen met Lilja Zakirova in haar Galerie in Heusden aan de Maas, 2019
Anwar Abdoullaev samen met Lilja Zakirova in haar Galerie in Heusden aan de Maas, 2019

In 1984 vestigde Abdoullaev zich in Moskou waar hij met Tatjana, die hij reeds als student in 1976 had leren kennen, een gezin van vijf kinderen stichtte. 

In 1993 'ontdekte', de uit Moskou afkomstige museologe en galeriste Lilja Zakirova, de kunstenaar Abdoullaev. Zij introduceerde zijn werk in datzelfde jaar in Nederland en wist hem in de jaren daarna een vast podium te geven in haar galerie in Heusden aan de Maas.

Na het overlijden van Tatjana na een kortstondig ziekbed in december 1997, vestigde hij zich in 2000 met drie jongste kinderen in Nederland om hier een nieuwe toekomst op te bouwen.

De samenwerking met Lilja Zakirova leverde een groot aantal exposities op in Nederland, België en Frankrijk en een grote kring van vrienden en verzamelaars. 

 


De Oezbeekse tekenaar, schilder en beeldhouwer Anwar Abdoullaev is een kunstenaar die het mijns inziens verdient gezien en erkend te worden als een interessante loot aan de boom van de narratieve kunst. Anwar hanteert een geheel eigen stijl, vormgeving en technische vaardigheden die gebaseerd zijn op de beste tradities van de kunsthistorie uit Oost en West. In deze zin is Abdoullaev een traditionele kunstenaar van de zuiverste soort. Zijn werk heeft geen (reflecterende) kunstlicht nodig om gezien en begrepen te worden.

ANWAR ABDOULLAEV